moztu, zatitu, biratu, margotu, bonbardeatu: oroimena moldatuz gogoratzearen espetxean
cut, split, flip, shade, bomb: on fashioning memory into the prisons of remembrance
cortar, separar, girar, colorear, bombardear: maquillando la memoria en las prisiones del recuerdo
z a t i k e t a    s p l i t     d i v i s i ó n
t o t e m
gogoratzearen nabardurak oroimenaren prisondegian
shades of remembrance in the prisons of memory
tonalidades del recuerdo en las prisiones de la memoria
e e r i e s
p a n o l e k u
itua
target
blanco