verona, arena
verona
verona, 2005 02 11

verona, roman remains
verona
julietta, verona
arena, verona
arena, verona
verona, 2010 02 20
italiako hainbat arte leku garrantzitsuetara hiperbitaminatu-ikasle lau talde eta haien irakasle animotsuek egindako bidaien panokronikak
2005ko panorama guztiak  -bat ezik- apoiorik gabe egin ziren
ekipoa: Nikon D70+10,5
2007, 2008, 2010  eta 2012koak ere berdin eginak dira, ala airean edukitzen nuen monopodo baten bidez -ingurukoen bizipozarako...
2007koak Nikon D200+10,5/Sigma 8-3,5
2008-2012kak, Nikon D300+10,5

panochronicles of four trips to some artistically relevant italian sites by groups of young overvitaminized students and their senior teachers
all the 2005 trip panos -but one-  were taken handheld
setup: Nikon D70+10,5
the 2007, 2008, 2010 and 2012 ones were also taken handheld or using a monopod that i held high in the air for public delight
2007 setup Nikon D200+10,5/Sigma 8-3,5
2008-2012 setup Nikon D300+10,5

panocrónica de cinco visitas a localidades artísticamente relevantes de italia por dos grupos de estudiantes sobrevitaminados y sus animosos profesores
todas las panorámicas de 2005 -menos una- se hicieron a pulso
equipo: Nikon D70+10,5
las de 2007, 2008, 2012 y 2012 se hicieron también a pulso o elevando un monopod en el aire, para público regocijo
equipo 2007 Nikon D200+10,5/Sigma 8-3,5
equipo 2008-2012 Nikon D300+10,5
casa de julieta
2012 02 25, verona