villa adriana, tivoli, 2010 02 15
italiako hainbat arte leku garrantzitsuetara hiperbitaminatu-ikasle bost talde eta haien irakasle animotsuek egindako bidaien panokronikak
2005ko panorama guztiak  -bat ezik- apoiorik gabe egin ziren
ekipoa: Nikon D70+10,5
2007 eta 2008koak ere berdin eginak dira, ala airean edukitzen nuen monopodo baten bidez -ingurukoen bizipozarako...
2007koak Nikon D200+10,5/Sigma 8-3,5
2008-2010koak, Nikon D300+10,5

panochronicles of five trips to some artistically relevant italian sites by groups of young overvitaminized students and their senior teachers
all the 2005 trip panos -but one-  were taken handheld
setup: Nikon D70+10,5
the 2007 and 2008 ones were also taken handheld or using a monopod that i held high in the air for public delight
2007 setup Nikon D200+10,5/Sigma 8-3,5
2008-2010 setup Nikon D300+10,5

panocrónica de cinco visitas a localidades artísticamente relevantes de italia por dos grupos de estudiantes sobrevitaminados y sus animosos profesores
todas las panorámicas de 2005 -menos una- se hicieron a pulso
equipo: Nikon D70+10,5
las de 2007 y 2008 se hicieron también a pulso o elevando un monopod en el aire, para público regocijo
equipo 2007 Nikon D200+10,5/Sigma 8-3,5
equipo 2008-2010 Nikon D300+10,5
canopus, villa adriana
villa adriana
villa adriana
teatro maritimo, villa adriana
templo de venus
canopus, villa adriana
2012, villa adriana