· HOME ·     · MY WWP CONTRIBUTIONS ·    


· trintxerpe in the crossroad of its future ·· trintxerpe etorkizunaren bidegurutzean ·· trintxerpe en la encrucijada de su futuro ·

©Iñaki Rezola